Dr. Coleman: Dit leer je waarschijnlijk niet van de tv, YouTube of andere propagandakanalen - Frontnieuws (2023)

Het lijkt nu duidelijk dat het Verenigd Koninkrijk door de Amerikanen en de NAVO wordt gebruikt als een bok. De verraderlijke Britse premier, de volstrekt afschuwelijke Sunak, nu een grote oorlogsmisdadiger in de Blair-categorie, was een van de eersten die wapens aan Oekraïne gaf – inclusief granaten met verarmd uranium. Het resultaat is dat wanneer Rusland een doelwit zoekt om met kernwapens aan te vallen, Groot-Brittannië het doelwit zal zijn. Om welke reden dan ook heeft Sunak besloten het failliete land dat hij geacht wordt te beschermen en te dienen, op te offeren. De vernietiging van wat er over is van Groot-Brittannië zal de Verenigde Staten voor een dilemma stellen: sluiten ze vrede met Rusland of voeren ze zelf een nucleaire aanval uit. Als zij voor de tweede optie kiezen, zal de mensheid worden opgeofferd en zullen alleen de miljardairs en politici overblijven die in hun bunkers wegkruipen. Iedereen die denkt dat de oorlog in Oekraïne over Oekraïne gaat, heeft psychiatrische hulp nodig, hoewel hij waarschijnlijk niet meer te helpen is, schrijft Dr. Vernon Coleman.

Het lijkt me duidelijk dat de samenzweerders nu wanhopig zijn om een kernoorlog te beginnen (het zou immers helpen om de wereldbevolking met enkele miljarden te verminderen). Biden, Sunak en anderen moeten de geschiedenis van Rusland kennen en beseffen dat de Russen, als ze in het nauw gedreven of binnengevallen worden, zullen vechten tot de laatste burger dood is. Als ze dat niet weten, moeten ze bestuderen wat er met Napoleon en Hitler is gebeurd. De NAVO-leiders manipuleren Rusland duidelijk in een onvermijdelijk nucleair conflict. En, buitengewoon, het lijkt erop dat de NAVO-leiders (als ‘leiders’ het juiste woord is) ook China willen meeslepen in de Derde Wereldoorlog. Dit lijkt mij een wanhopige strijd om de mondiale suprematie en om de controle over de nieuwe wereldregering. Dit gaat niet goed aflopen.

Groot-Brittannië is failliet (net als de meeste andere westerse landen). De komende generaties zullen betalen voor de roekeloosheid van Johnson en Sunak. De 400 miljard pond die is verspild aan de bestrijding van een neppandemie zal betekenen dat de Britten tientallen jaren failliet zullen zijn. Een verbazingwekkende 44% van de Britten werkt nu geheel of gedeeltelijk thuis (inclusief sommige verpleegkundigen). En toevallig zijn golfbanen en kapsalons nu de hele week bezet. ‘Thuiswerken’ is nu een synoniem voor ‘golfen’ of ‘naar de kapper gaan’. Het is geen wonder dat de productiviteit in Groot-Brittannië slechter is dan waar ook ter wereld. De meeste westerse regeringen hebben de toekomst van de komende generaties verspeeld. We worden naar de Grote Reset geleid door koudbloedige leiders die wanhopig zijn om de middenklasse te vernietigen en iedereen met hoop en ambitie tot eeuwige armoede te dwingen. De wereldschuld bedraagt nu ongeveer 300 biljoen dollar. De creditcardschulden staan op recordhoogte. Uw kinderen, de kinderen van uw kinderen en hun kinderen, ad infinitum, zullen hun leven doorbrengen in schulden. (En alle schulden moeten uiteindelijk worden betaald.) Hypotheekhouders moeten weten dat de rente in Argentinië nu meer dan 100% bedraagt. Het lijkt erop dat niemand zich meer herinnert dat Thomas Jefferson ooit zei: `Het is de plicht van elke generatie om haar eigen schulden te betalen terwijl zij gaat’.

De VS zijn al tientallen jaren voortdurend betrokken bij het voeren van oorlogen. Er zijn miljoenen doden gevallen. Hoe hebben de gewone, belastingbetalende Amerikaanse burgers geprofiteerd van deze militaire avonturen? Merk overigens op dat de Franse regering zich (zonder goede reden) in de Amerikaanse Revolutie heeft gemengd. Daarna ging Frankrijk failliet. Daarop volgde de Franse Revolutie. Ik vermoed dat weinig Amerikanen willen dat hun land miljarden uitgeeft in Oekraïne. Maar niet veel Amerikanen, en heel weinig Britten, wilden oorlogen voeren in Irak en Afghanistan. Vanaf het begin heb ik de indruk dat de Oekraïne-ellende een griezelige gelijkenis vertoont met de Vietnam-ellende.

Oekraïne gebruikt het geld dat het heeft gekregen om goedkoop Russisch gas te kopen. Tegelijkertijd worden het VK en de EU gedwongen duur Amerikaans gas te kopen. De koude en dure winters zullen tientallen jaren duren. Toen ik een video zag van Sunak die Zelensky in Chequers ontmoette, wilde ik overgeven. Sunak gedroeg zich als een 12-jarig meisje dat haar popidool ontmoet. Er leek geen enkel gesprek over vrede te zijn. Sunak boog zich gewoon voorover om Zelensky het geld en de wapens te geven waar hij opdracht voor had gekregen om te vragen. Wat zijn de kansen dat Zelensky, die op een wereldreis is geweest om geld en wapens in te zamelen, vergeet waar hij vandaan komt en in Rusland terechtkomt – bedelend om geld en wapens. Overigens wil de helft van alle Oekraïners dat hun land kernwapens krijgt. Ik zou er niet om wedden dat dat niet gebeurt.

Waar u ook woont, het officiële plan is om uw land te veranderen in een soort wildpark, met wolven, bizons, wilde katten, everzwijnen, bevers en andere volstrekt ongepaste wezens die op het platteland en in de buitenwijken rondzwerven en ravage aanrichten in landelijke en semi-landelijke gemeenschappen. De gekke groenen hebben de vermeende afname van de biodiversiteit in het Verenigd Koninkrijk in verband gebracht met de “ontkoppeling van de samenleving van de natuur”. (Ik dacht dat de afname van de biodiversiteit werd veroorzaakt door het wijdverbreide gebruik van gevaarlijke chemicaliën op boerderijen, in heggen en in particuliere tuinen, maar we kunnen er altijd op rekenen dat de groenen overal een nieuwe pseudo-academische verklaring voor hebben. De Green Party in het Verenigd Koninkrijk lijkt mij altijd totaal geen voeling te hebben met iedereen die niet in Brighton woont. Misschien zou het voor iedereen het beste zijn als Brighton zich onafhankelijk verklaarde, neto-zero invoerde, alle auto’s en fossiele brandstoffen verbood en een voorbeeld werd voor de wereld van hoe absurd en dodelijk dergelijke veranderingen zouden zijn.

"Verdeel en heers" wordt "verenig en werk samen" naarmate Xi, Poetin, Raisi, Farhan Al-Saud en anderen de nieuwe wereldregels bepalen

In Groot-Brittannië willen extremisten een “recht op zwerven”, zodat iedereen overal kan gaan picknicken en kamperen waar hij zin in heeft – in uw tuin als hij dat wil. Dit zal natuurlijk een ramp zijn voor het platteland en de boeren. Wij wonen al vele jaren aan populaire wandelpaden op het platteland en de mensen die daar gebruik van maken (die meestal met hun rugzak op hun rug en een wandelstok in elke hand langslopen) zijn een plaag. De wandelaars en zelfbenoemde milieuactivisten, pretentieus en zelfvoldaan, gooien regelmatig hun lege bierblikjes en colaflesjes in onze tuin en wanneer ze achter hun honden opruimen, hangen ze de kleine plastic zakjes met hondenpoep aan een van onze bomen. Hun honden lopen natuurlijk wild rond, blaffen onophoudelijk, vallen de schapen van de plaatselijke boer lastig en doden er af en toe een. Natuurlijk is er een onderliggende agenda. De voorstanders van de Grote Reset willen dat we allemaal insecten eten, geen boerderijproducten. Ze willen dat alle boerderijen worden gesloten. De samenzweerders willen niet dat burgers waardevolle brandstof verspillen door het land op te rijden. En natuurlijk, als vreemden in uw tuin kunnen kamperen bent u er niet echt de eigenaar van, toch? Denk aan de slogan van de samenzweerders: “U zult niets bezitten en u zult gelukkig zijn”.

Het cancelen van de 300 miljard dollar die de Russen in hun dollarreserve hadden, heeft de VS een slechte dienst bewezen. Nu beschouwt geen enkel land ter wereld de dollar nog als veilig en worden de BRICS-landen met de dag machtiger. De toekomst van Amerika als wereldreservemunt is niet langer veilig – dankzij deze verschrikkelijke fout.

Nadat mij was verteld dat YouTube vol stond met enthousiastelingen met felle ogen die advies geven aan de miljoenen die willen weten hoe ze de komende donkere dagen kunnen overleven, nam ik een kijkje op de computer van een vriend. (Toen ze mijn kanaal verwijderden, verboden de ranzige schurken van YouTube mij om nog naar video’s op hun platform te kijken). Het lijkt mij dat YouTube nu wordt overspoeld met mensen die adviezen delen over hoe ze de toekomst het hoofd kunnen bieden. Deze ondernemers hebben verschillende dingen gemeen. Ze verkopen allemaal gevriesdroogd voedsel en overlevingsuitrusting (tenten, speciale laarzen, enorme messen om bamboe om te hakken, en fakkels zo krachtig als een vuurtoren waarmee je kunt zien wat er drie kilometer verderop gebeurt) en hun video’s zijn tot de nok toe gevuld met zeer winstgevende reclame. Denkt een van deze bobo’s werkelijk dat hun kijkers zichzelf kunnen redden met een duur mes en een kast vol gevriesdroogde kool? Eén ding moet u niet vergeten: de miljoenen mensen die video’s maken voor YouTube zijn goedgekeurd door het World Economic Forum, president Biden, de Bilderbergers en de Central Intelligence Agency. En dus is de informatie en het advies dat zij geven volgens mij volkomen waardeloos. De YouTube-hoeren kunnen en moeten allemaal genegeerd worden. Iedereen met video’s op YouTube is gecontroleerde oppositie, of ze dat nu weten of niet.

Pfizer en Moderna hebben door het mRNA in hun injecties chemisch te wijzigen een "zombievaccin" gemaakt dat niet wil sterven

Er zullen zeer weinig huurwoningen beschikbaar zijn in het Verenigd Koninkrijk. Meer nieuwe wetgeving betekent dat honderdduizenden huiseigenaren verkopen en hun huurhuizen en flats van de markt halen. De huurprijzen, die al hoog zijn, zullen de pan uit rijzen. En het zal de schuld zijn van die idioten die onderdrukkende wetgeving hebben ingevoerd om verhuurders het leven onmogelijk te maken.

Een woordvoerder van het Royal College of Nursing zegt dat patiënten niet sterven omdat verpleegkundigen staken, maar dat “verpleegkundigen staken omdat patiënten sterven”. Het is een gladde slogan, maar ik heb nog nooit zo’n zelfingenomen, schijnheilige prietpraat gehoord. Verpleegkundigen staken voor meer geld. En als ze meer geld krijgen, zal de NHS armer worden en zal de dienstverlening aan patiënten nog verder afnemen. Verpleegkundigen hadden moeten staken om te protesteren tegen domme, onwetenschappelijke sociale distantiëring, dodelijke en zinloze maskers en de covid-19 prik – het meest giftige farmaceutische product ooit gemaakt. Maar ze staakten niet vanwege die dingen – ze staakten voor meer geld.

In een groot deel van de wereld is er geen gezondheidszorg meer. Als u wilt weten hoe u uw immuunsysteem kunt versterken, hoe u uw weerstand tegen infecties en ziekten kunt verhogen, hoe u uw lichamelijke en geestelijke gezondheid kunt verbeteren, hoe u vroegtijdige waarschuwingssignalen van ziekte kunt herkennen, hoe u milieurisico’s kunt vermijden en hoe u uw lichaam en geest kunt ontstressen, lees dan mijn boek Superbody. Het boek bevat ook mijn lijst van de 101 beste voedingsmiddelen ter wereld. U kunt een exemplaar kopen bij Amazon. Als een dozijn mensen elk een exemplaar koopt, kan ik bij de thee een ei op mijn toast eten.

Copyright © 2023 vertalingdoor Frontnieuws. Toestemming tot gehele of gedeeltelijke herdruk wordt graag verleend, mits volledige creditering en een directe link worden gegeven.

DR. VERNON COLEMAN DOSSIER

Dr. Coleman: De Covid-prikken hebben miljoenen zombies gecreëerd

Lees meer over:

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Lidia Grady

Last Updated: 16/05/2023

Views: 5650

Rating: 4.4 / 5 (65 voted)

Reviews: 88% of readers found this page helpful

Author information

Name: Lidia Grady

Birthday: 1992-01-22

Address: Suite 493 356 Dale Fall, New Wanda, RI 52485

Phone: +29914464387516

Job: Customer Engineer

Hobby: Cryptography, Writing, Dowsing, Stand-up comedy, Calligraphy, Web surfing, Ghost hunting

Introduction: My name is Lidia Grady, I am a thankful, fine, glamorous, lucky, lively, pleasant, shiny person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.